Bryn Skoles Musikkorps på vei mot Slottet 17. mai 2010

Om Bryn Skoles Musikkorps

Korpset teller i dag ca. 20 aspiranter og musikanter. I tillegg kommer et lignende antall støtte- og æresmedlemmer og et styre på 7 personer.
Korpset disponerer eget 'hovedkvarter' i kjelleren under gymsalen.
Her er det møtevirksomhet, lagerplass og administrasjon. 

Undervisning og opplæring

Alle aspiranter og musikanter får individuell undervisning på sitt instrument av profesjonelle instruktører.

I tillegg øver de samspill.

En til to helger hvert år prøver vi også å få til seminarer hvor musikantene øver og lærer litt mer intensivt enn til vanlig. Øvingslokaler er det skolen som stiller til disposisjon mens seminarene ofte er utenbys.

Norges Musikkorps Forbund arrangerer også kurs på ulike nivåer og hvert år tilbys korpsmedlemmene å delta på disse. Korpset betaler.

Nå kan du gjennom lag og foreninger søke om støtte til medlems- og treningsaktiviteter. Bydel Alna ønsker at flere barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og har satt av midler til å dekke avgifter til familier med lav inntekt.

Ta kontakt med laget, foreningen eller organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De vil søke for dere. Barnet må være bosatt i Bydel Alna.

Søk
Driftes av Styreportalen AS